Vzpomínka na tábor 2021

Jsme moc rádi, že se u nás na faře mohl začátkem prázdnin konat příměstský dětský tábor „Cesta labyrintem“, věnovaný dílu J. A. Komenského a završený skvělým divadelním představením Víti Marčíka. Zúčastnilo se 19 dětí, počasí nám přálo, výlet do zábavního parku Mirakulum byl báječný:-) Atmosféru tábora můžete ochutnat z klipu či alba fotek.

Fotky z tábora

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Počernická kopačka

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvánka na divadelní představení pro občerstvení komunitního života

V poslední den Příměstského letního tábora 2. července proběhne v 17.00 hod. v amfiteátru pod zámkem divadelní představení, kterým bychom rádi podpořili komunitní život v naší městské části. Srdečně zveme!

Divadlo_plakat

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Den matek

V neděli 9. května jsme si ve sboru připomněli Den matek veršovaným přáním desetiletého Matyáše Jeřábka. Pro maminky, které nebyly u toho, připojujeme básničku, která si na místě vysloužila spontánní potlesk:

Přání ke Dni matek

Už nejsem malé poupě,

co na svět kouká hloupě,

jsem dostatečně velký,

abych nechytal lelky…

A to i díky mámě,

která ráda má mě 🙂

Matyáš Jeřábek (10 let)

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Svatodušní slavnost v amfiteátru u Křoviňáku

Letošní Letnice chceme jako společenství hornopočernických církví oslavit společně v amfiteátru u Křoviňáku v nedělní podvečer 23. května v 18.00 hod. Akce je otevřená pro celou místní komunitu a má sloužit mimo jiné také k neformálním rozhovorům a vzájemnému poznávání. Občerstvení bude zajištěno. Jste srdečně zváni.

Pozvánka — Svatodušní slavnost 2021 (1)

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Táborák a hry na Den dětí (1.6.) – Promo akce letního tábora

Zveme všechny zájemce o Příměstský letní tábor 2021 na ochutnávku táborové atmosféry na Den dětí 1. června 2021 od 16.00 s táborákem v 17.00. Špekáčky si ulovíte během aktivit, které budou pro vás připraveny. Naučíme se společně táborovou píseň, vyslechneme příběh a zazpíváme si. Srdečně zveme.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Příměstský letní tábor 2021 – Cesta labyrintem

Na přelomu školního roku a prázdnin pořádáme již tradičně příměstský tábor pro děti, jehož obsahová stránka se letos inspiruje odkazem Komenského. Tábor proběhne v areálu fary ECM a SKP. Vedle jednoho celodenního výletu se děti mohou těšit na spoustu her a výtvarných aktivit. K přihlášení slouží formulář na tomto odkazu:

Přihláška na Příměstský letní tábor 2021 – Cesta labyrintem

Plakát Příměstského tábora 2021

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Velikonoční stezka pro malé i velké děti

Ve velikonočním týdnu jsme na vycházkovém okruhu kolem areálu zámku na Křovinově náměstí rozmístili stanoviště Velikonoční stezky s podtitulem Jak se Ježíš stal králem. Stezka začínala podél cyklostezky v místě kde ulice K Berance ústí do cyklostezky směrem ke hřbitovu, kde bylo druhé stanoviště. Další jsme umístili u dětského hřiště uprostřed nové zástavby na Rajhradské, pak u pomníku na ulici Tlustého s odkazem, že další stanoviště je v Nolčově parku. Přes kapličku vyústila stezka u fary ECM na Křovinově náměstí. Z textů umístěných na stanovišti se děti i jejich doprovod mohl dovědět část velikonočního příběhu, názvy dnů velikonočního týdne a co v nich vlastně slavíme. Vedle toho čekaly na děti také různé kvízy a v cíli pak správná řešení všech úkolů. Věříme, že se toto zpestření velikonočního týdne účastníkům stezky líbilo, takže se mají příští rok zase na co těšit.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Informační dopisy s termíny bohoslužeb (únor-březen 2021)

2021-02-12-Informační dopisČtení Písma na postní období 2021.docx (2)

Čtení Písma na postní období 2021.docx (2)

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. (Sk 2,42)

Milé sestry, milí bratři v Kristu.

Pro nejbližší období chystáme následující možnost bohoslužeb. Tím nejbližším je Popeleční středa (17. února), pro kterou máme v nabídce dvě shromáždění s vysluhováním večeře Páně v následujících časech: 17.00 a 18.30 hod. Vzhledem k tomu, že vaši účast musíme rovnoměrně rozložit, prosíme vás, abyste mi svou účast spolu s vybraným termínem nahlásili, nejpozději do úterka (16. února) večera (před Popeleční středou: e-mailem (jaromir.andrysek@umc.cz), nebo na telefon 776 737 282. Popeleční středa se nebude přenášet online. Zároveň přikládáme rozpis s biblickými texty jako pozvání k pravidelnému čtení Bible během postního období.

Při této příležitosti připomínám, že se můžete také připojit ke skupině komunitního čtení
Bible, která probíhá každé úterý v 18.00 hod. Čteme společně Markovo evangelium,
diskutujeme, sdílíme se a modlíme. Pokud se chcete připojit, využijte na mne výše uvedený
kontakt.

Na závěr vás chceme informovat o nabídce nedělních bohoslužeb, které proběhnou ve
dvou (nebo více) menších skupinách, vždy jen po osmi účastnících. Primárně v časech 9.30 a 10.30 hod. (Dle potřeby připojíme další.) Na tyto bohoslužby se rovněž hlaste u mne, Jaromíra Andrýska, v tomto případě nejlépe vždy do sobotního večera.

21.2. online nahrávka bohoslužby (káže Jaromír Andrýsek)
28.2. dvě bohoslužby (9.30 a 10.30) s večeří Páně v modlitebně (káže Ivana Procházková),
budeme i nahrávat.
07.3. online nahrávka bohoslužby (káže Venuše Černá)
14.3. jedna společná bohoslužba (9.30) s večeří Páně a farní konferencí (Ivana Procházková).
21.3. online nahrávka bohoslužby (káže Venuše Černá)
28.3. dvě (dle potřeby více) bohoslužby (9.30 a 10.30), (káže Jaromír Andrýsek)

Místo konání bude teprve upřesněno dle aktuálních hygienických a protiepidemických
opatření.

S mnoha pozdravy vám všem a přáním všeho dobrého Jaromír Andrýsek, vikář sboru

 

Milé sestry, milí bratři.
Představa o tom, co dnes znamená „být spolu“ se v našich očích během posledních měsíců,
týdnů a dnů významně proměňuje. „Jsme spolu“ ale jinak. Dá to víc práce a je to výzva pro
naši tvořivost, vynalézavost, ale také vytrvalost. Jak čas běží, přichází (nebo již dávno přišla) únava a s ním určitá vyprahlost. Proto doufám, že alespoň někteří z vás využijí možnosti sejít se k bohoslužbě a večeři Páně osobně. Zvolili jsme na staršovstvu na jiných sborech ozkoušený systém „rolování“. To znamená, kratších bohoslužeb bude v neděli víc (tolik, kolik bude třeba). Většinou také s večeří Páně. Budeme střídat neděle, kdy se bude jen nahrávat, jako dosud, a neděle, kdy se budeme moci sejít i osobně a nahrávat budeme zároveň. Doufáme, že to bude pro vás ve vašem životě posilou, abychom vytrvali. Vytrvali v životních úkolech, v pracovních úkolech, ve víře, ve vzájemné pospolitosti. Spolu v naslouchání Božímu hlasu skrze Písmo, v modlitbách a v „lámání chleba“.

Postní období před Velikonocemi je již po staletí obdobím, ve kterém Boží lid s výhledem na velikonoční svátky se také ohlíží zpět. Zastavení, ztišení je prostorem, ve kterém můžeme na sítu „prosívat“ svůj život, děkovat za to dobré, hledat u Boha sílu v dobrém vytrvat, všímat si i toho, co náš život a život víry poutá, brzdí, toto pak pokusit se „v postu“ odkládat.

Bylo tomu tak v dobách blahobytu i nouze, pokoje i nejistot. Přidržme se tedy, co prošlo
zkouškou mnoha staletí: Hleďme k Velikonocům, vyhlížejme Vzkříšeného Pána, je zdrojem našeho bezpečí a naděje i našich aktuálních životních situacích. Pro letošní postní období však vnímám přece jen potřebu zvláštní formy „pokání“: našim aktivním úsilím vyhledávat to dobré, připomínat to sobě i svému okolí, navzájem se povzbuzovat, přinášet si naději, radost. Mohou to být drobnosti, ale mají obrovskou cenu. Mají sílu prozařovat všední dny i těžkosti, kterými mnozí procházíte. Pojďme si toto navzájem letos dávat: zajímejme se o sebe navzájem, volejme si, modleme se za sebe navzájem, hledejme drobnosti, kterými si navzájem můžeme udělat radost.

Postním obdobím nás mohou provázet biblické texty, které jsou součástí tohoto dopisu.
Kdybyste cokoli potřebovali, chtěli se podělit o své radosti, starosti, myšlenky, nápady,
neváhejte, prosím volat.

S mnoha pozdravy a modlitbou Ivana Procházková

 

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

PF 2021

K dispozici je záznam z bohoslužby ze 4. adventní neděle,
její součástí bylo i vystoupení dětí z besídky a scénka mládeže.

Na Boží hod, v pátek 25.12. bude bohoslužba se slavením Večeře Páně od 9:30 – naposledy jako administrátor sboru poslouží Petr Procházka.

Poslední nedělní bohoslužba v tomto roce bude v neděli 27.12., to bude kázat Jaromír Andrýsek.

Tak jak bývá zvykem, první neděli v novém roce – 3. 1. – budeme mít Obnovu smlouvy,  kázat bude naše nová administrátorka sboru, Ivana Procházková.

V sobotu 16.1.2021 jsme všichni srdečně zváni na uvedení nové superintendentky do úřadu.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář