Svatodušní ekumenická slavnost

 

V neděli 9.6. jsme se sešli ke společným modlitbám a zpěvu u příležitosti svátku Letnic. Společnou bohoslužbou nás provázeli zástupci našeho sboru, rusky mluvícího sboru ECM Agapé v Praze a anglicky mluvícího sboru ESUMC Prague, dále církví ČCE, CB, ŘKC a sboru Life Church v Horních Počernicích. Jedním z projevů Svatého Ducha o Letnicích bylo, že lidé různých národů a jazyků si navzájem rozuměli. A tak i v tento den zněli modlitby a písně v češtině, ruštině a angličtině. Sílu a žár Svatého Ducha nám připomnělo i horké slunce nad našimi hlavami, ale po bohoslužbě se všichni účastníci mohli osvěžit u malého pohoštění a strávit pár chvil v příjemných rozhovorech.

 

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Svatodušní ekumenická slavnost

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Návštěva z USA

Na konci dubna jsme přivítali vzácnou návštěvu – tři dámy Lindu, Meggie a Judy z našeho partnerského sboru ve Virginii. Sestry navštívily středisko SKP HOPO, připravily si program pro děti v místní základní škole, ochotně se zapojily do práce na farní zahradě a stihly i nasát velikonoční atmosféru v centru Prahy. Strávili jsme spolu čas v příjemných a užitečných rozhovorech a upevnili stará přátelství. Děkujeme a těšíme se zase za rok!

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Počernická kopačka – změna začátku akce

POZOR ZMĚNA! Počernická kopačka začne o hodinu dříve, tedy v 9:00!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Velikonoční výlet

Bílá sobota může vypadat i takto – sluncem vybělená paluba uprostřed bílých hřbetů vln rozbouřeného moře… jen ten bílý koník v pozadí nás prozradil, není mořský. Velikonoční výlet do Klánovic se vydařil. Pán Bůh nám dopřál krásné počasí i čas na družné rozhovory.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Počernická kopačka 5. ročník

Užitečné informace:

  • Počernická kopačka je fotbalový turnaj pro lidi každého věku, vzdělání i fotbalových dovedností
  • hraje se v týmech 4+1 (plus střídající hráči, doporučujeme alespoň 2)
  • cenou je pohár + putovní pohár
  • poplatek za tým je 300,-
  • připraven bude program pro děti, občerstvení z grilu a limonády a věříme, že i přátelská atmosféra, která minulé ročníky provázela- takže na turnaj jsou zváni i přihlížející fanoušci!
  • POZOR! Změna začátku: Akce začíná už v 9:00!!!

Je nutné se přihlásit předem zde, nebo e-mailem na kruzik.david@gmail.com, kde vám odpovíme i na všechny případné otázky.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Promiňte, ale už se nevejdete.

Tak by se dal nazvat večer ATM, který se konal v modlitebně ECM v Horních Počernicích ve čtvrtek 10. ledna 2019. Do malé modlitebny se natlačilo 70 lidí, více se opravdu nevešlo. Další, kteří přišli později již museli zůstat v předsíni a možná, že někteří i odešli. Stal se zázrak nebo přišlo probuzení? Každopádně to byla velká změna po letech, kdy modlitební setkání spíše skomírala.

Tématem čtvrteční promluvy a modliteb byla Jednota v těle (1Kor 12,12-31). Kázáním posloužil bratr Vojtěch Eliáš, kněz ŘKC u kostela sv. Ludmily  na Chvalech.

Alianční týden modliteb má v Horních Počernicích již mnohaletou tradici. Vzhledem k tomu, že jsem v Horních Počernicích vyrostl, pamatuji, že již jako malý chlapec jsem s rodiči navštěvoval modlitební setkání místních sborů. K původní čtyřce sborů – CČSH, CB, ČCE a ECM se postupem času přidala i farnost ŘKC na Chvalech. Obohacením letošního roku byla účast sboru Life Church, který se do Horních Počernic přestěhoval z jiné části Prahy.

Petr Procházka

Kázání, které pronesl bratr farář ŘKC Vojtěch Eliáš:

Jednota v těle Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Adventní dramata

I předvečer večera štědrého může být dramatický, zvlášť když drama začíná již půl hodiny po deváté ráno – to nemohou býti opilí! O poslední adventní neděli nám mládežníci připravili minimalistické multimediální drama Cesta za světlem. Jako předskokani se objevili naši nejmenší s Betlémskou abecedou, jehož obrazovou část ve vysoké kvalitě dodala sestra Petra J.  Zde pár fotek a video pro ty, kteří si chtějí zavzpomínat, či z jakéhokoliv důvodu se té vážně veselé šarády nemohli zúčastnit.

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Adventní zpívání a zdobení perníčků

Druhou adventní neděli jsme se již od brzkého rána modlili za ustání deště a Boží požehnání pro plánované odpolední setkání. A vskutku jakoby Hospodin nad Křovinovo náměstím rozehnal mraky větrem, ve tři hodiny po poledni byl déšť zažehnán a my jsme měli to potěšení si užít vánoční atmosféry spolu s dalšími obyvateli Horních Počernic a setkat se se zástupci hornopočernických církví, čímž celá událost získala přirozený ekumenický ráz. V malém amfiteátru v Podzámčí se postupně vystřídali malí zpěváci z Azylového domu, o něco zkušenější zpěváci a pěvkyně z hudebního uskupení Rokytka, jejichž vystoupení pak bylo zakončeno zručnou hrou malých houslistů Family Fiddlers. Nemalé organizační úsilí by bez mimořádné ochoty pěveckých a hudebních uskupení nevydalo žádné plody. Náš díky patří zejména vedoucím sborů, hudebníkům a dětem, které si ono nedělní odpoledne našli čas na vánoční písně. Všem dětem pak kromě teplého občerstvení byla nabídnuta možnost vyzdobit si a odnést vánoční perníčky. Perníčky napekli bratři a sestry z ECM a děti je pak zdobily v prostorách zámku. Děkujeme všem lidem, kteří se podíleli na organizaci, ať už před akcí, během ní či po ní. Snad tedy za rok na stejném místě o adventním čase!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ekumenický večer Chval

Den po první adventní neděli jsme u nás na faře měli tu čest uvítat společnost pěvců a pěvkyň z různých denominací v rámci Horních Počernic. Sešli jsme již za tmy a v intimním osvětlení zatím skromně zářícího adventního věnce jsme zpívali zhudebněné žalmy, chvály, ale i židovské písně. Spolu jsme se modlili, děkovali a chválili Nejvyššího a prosili ho o požehnání pro křesťany, aby je posiloval v jejich poslání, ale i pro obec, ve které žijeme. Kéž Boží moudrost a spravedlnost vládne našim životům!

Jsme rádi za každé takové setkání, že můžeme společně prožívat radost z nalezení jediného pravého Boha, který proměňuje naše životy. Loučili jsme se s nadějí, že v lednu se sejdeme znovu u nás na faře, a až bude světla více, pak tato tradice nalezne svá útočiště i v jiných chrámech jiných církví a společenství.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář