Informační dopisy s termíny bohoslužeb (únor-březen 2021)

2021-02-12-Informační dopisČtení Písma na postní období 2021.docx (2)

Čtení Písma na postní období 2021.docx (2)

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. (Sk 2,42)

Milé sestry, milí bratři v Kristu.

Pro nejbližší období chystáme následující možnost bohoslužeb. Tím nejbližším je Popeleční středa (17. února), pro kterou máme v nabídce dvě shromáždění s vysluhováním večeře Páně v následujících časech: 17.00 a 18.30 hod. Vzhledem k tomu, že vaši účast musíme rovnoměrně rozložit, prosíme vás, abyste mi svou účast spolu s vybraným termínem nahlásili, nejpozději do úterka (16. února) večera (před Popeleční středou: e-mailem (jaromir.andrysek@umc.cz), nebo na telefon 776 737 282. Popeleční středa se nebude přenášet online. Zároveň přikládáme rozpis s biblickými texty jako pozvání k pravidelnému čtení Bible během postního období.

Při této příležitosti připomínám, že se můžete také připojit ke skupině komunitního čtení
Bible, která probíhá každé úterý v 18.00 hod. Čteme společně Markovo evangelium,
diskutujeme, sdílíme se a modlíme. Pokud se chcete připojit, využijte na mne výše uvedený
kontakt.

Na závěr vás chceme informovat o nabídce nedělních bohoslužeb, které proběhnou ve
dvou (nebo více) menších skupinách, vždy jen po osmi účastnících. Primárně v časech 9.30 a 10.30 hod. (Dle potřeby připojíme další.) Na tyto bohoslužby se rovněž hlaste u mne, Jaromíra Andrýska, v tomto případě nejlépe vždy do sobotního večera.

21.2. online nahrávka bohoslužby (káže Jaromír Andrýsek)
28.2. dvě bohoslužby (9.30 a 10.30) s večeří Páně v modlitebně (káže Ivana Procházková),
budeme i nahrávat.
07.3. online nahrávka bohoslužby (káže Venuše Černá)
14.3. jedna společná bohoslužba (9.30) s večeří Páně a farní konferencí (Ivana Procházková).
21.3. online nahrávka bohoslužby (káže Venuše Černá)
28.3. dvě (dle potřeby více) bohoslužby (9.30 a 10.30), (káže Jaromír Andrýsek)

Místo konání bude teprve upřesněno dle aktuálních hygienických a protiepidemických
opatření.

S mnoha pozdravy vám všem a přáním všeho dobrého Jaromír Andrýsek, vikář sboru

 

Milé sestry, milí bratři.
Představa o tom, co dnes znamená „být spolu“ se v našich očích během posledních měsíců,
týdnů a dnů významně proměňuje. „Jsme spolu“ ale jinak. Dá to víc práce a je to výzva pro
naši tvořivost, vynalézavost, ale také vytrvalost. Jak čas běží, přichází (nebo již dávno přišla) únava a s ním určitá vyprahlost. Proto doufám, že alespoň někteří z vás využijí možnosti sejít se k bohoslužbě a večeři Páně osobně. Zvolili jsme na staršovstvu na jiných sborech ozkoušený systém „rolování“. To znamená, kratších bohoslužeb bude v neděli víc (tolik, kolik bude třeba). Většinou také s večeří Páně. Budeme střídat neděle, kdy se bude jen nahrávat, jako dosud, a neděle, kdy se budeme moci sejít i osobně a nahrávat budeme zároveň. Doufáme, že to bude pro vás ve vašem životě posilou, abychom vytrvali. Vytrvali v životních úkolech, v pracovních úkolech, ve víře, ve vzájemné pospolitosti. Spolu v naslouchání Božímu hlasu skrze Písmo, v modlitbách a v „lámání chleba“.

Postní období před Velikonocemi je již po staletí obdobím, ve kterém Boží lid s výhledem na velikonoční svátky se také ohlíží zpět. Zastavení, ztišení je prostorem, ve kterém můžeme na sítu „prosívat“ svůj život, děkovat za to dobré, hledat u Boha sílu v dobrém vytrvat, všímat si i toho, co náš život a život víry poutá, brzdí, toto pak pokusit se „v postu“ odkládat.

Bylo tomu tak v dobách blahobytu i nouze, pokoje i nejistot. Přidržme se tedy, co prošlo
zkouškou mnoha staletí: Hleďme k Velikonocům, vyhlížejme Vzkříšeného Pána, je zdrojem našeho bezpečí a naděje i našich aktuálních životních situacích. Pro letošní postní období však vnímám přece jen potřebu zvláštní formy „pokání“: našim aktivním úsilím vyhledávat to dobré, připomínat to sobě i svému okolí, navzájem se povzbuzovat, přinášet si naději, radost. Mohou to být drobnosti, ale mají obrovskou cenu. Mají sílu prozařovat všední dny i těžkosti, kterými mnozí procházíte. Pojďme si toto navzájem letos dávat: zajímejme se o sebe navzájem, volejme si, modleme se za sebe navzájem, hledejme drobnosti, kterými si navzájem můžeme udělat radost.

Postním obdobím nás mohou provázet biblické texty, které jsou součástí tohoto dopisu.
Kdybyste cokoli potřebovali, chtěli se podělit o své radosti, starosti, myšlenky, nápady,
neváhejte, prosím volat.

S mnoha pozdravy a modlitbou Ivana Procházková

 

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

PF 2021

K dispozici je záznam z bohoslužby ze 4. adventní neděle,
její součástí bylo i vystoupení dětí z besídky a scénka mládeže.

Na Boží hod, v pátek 25.12. bude bohoslužba se slavením Večeře Páně od 9:30 – naposledy jako administrátor sboru poslouží Petr Procházka.

Poslední nedělní bohoslužba v tomto roce bude v neděli 27.12., to bude kázat Jaromír Andrýsek.

Tak jak bývá zvykem, první neděli v novém roce – 3. 1. – budeme mít Obnovu smlouvy,  kázat bude naše nová administrátorka sboru, Ivana Procházková.

V sobotu 16.1.2021 jsme všichni srdečně zváni na uvedení nové superintendentky do úřadu.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Červená středa 25. 11. 2020

Červená středa 25. 11. 2020

 

Třetí ročník veřejné připomínky lidí pronásledovaných pro víru v ČR – Červená středa – se uskuteční ve středu 25. listopadu 2020.

Smyslem akce je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se koná na dalších místech ve světě – mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, v Austrálii, Kanadě i na Filipínách.

V roce 2019 se v ČR do iniciativy zapojilo více než 80 subjektů. Červeně se v Praze rozzářila budova Karolina, Petřínská rozhledna, budova Černínského paláce nebo Staronová synagoga, v dalších městech to byla olomoucká katedrála sv. Václava,
Mahenovo divadlo v Brně nebo litoměřický kostel Všech svatých. Letošní mezinárodní konference o pronásledování pro víru, kterou opět pořádá Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, bude přenášena TV Noe a sociálními sítěmi (www.facebook.com/IKDPcz), stejně jako navazující křesťansko-židovská modlitba za účasti apoštolského nuncia Charlese D. Balva.

K zapojení do celorepublikové akce jsou zvány instituce i jednotlivci – a to i navzdory nepříznivé epidemiologické situaci. Je možné (dle aktuální epidemiologické situace):
• nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu, sloup, sochu ad.
• informovat o akci a jejím významu na svých sociálních účtech
• zorganizovat setkání na symbolickém místě v obci
• uspořádat společnou liturgii nebo se soukromě pomodlit za pronásledované
• zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo doma
• přečíst (si) texty informující o tématu pronásledování a náboženské svobody

Další informace a materiály na:
www.cervenastreda.cz a www.facebook.com/cervenastreda

Kontaktní osoba:
Irena Tejkalová (Česká biskupská konference), tejkalova@cirkev.cz; mobil: 733 741 170

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Příměstský tábor Rytíři je za námi

Zúčastnilo se 22 statečných rytířů, kteří během 4 dní prokázali svoji zručnost, sílu, odvahu i ohleduplnost k druhým. Více o tom, jak jsme se měli, napoví naše fotogalerie. Těšíme se na setkání zase příští rok!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Umělecká odpoledne na zámku: Žalmy

V neděli 28. 6. se uskutečnila další akce z cyklu Umělecká odpoledne na zámku. V zámecké sloupové síni proběhla výstava abstraktních biblických ilustrací Davida Wojkowicze a komponovaný program zamyšlení Ivany Procházkové a zpěvu Marie Kozákové na téma Žalmy. Brzy se můžete těšit na další části tohoto uměleckého cyklu.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ekumenická svatodušní slavnost

Tradiční ekumenická bohoslužba na Letnice. Zúčastnily se všechny počernické církve a pražské sbory ECM. Na vlnách Ducha nás unášela i výstava obrazů výtvarníka a básníka Ralfa Mošta. Krásný čas vzájemného setkání.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Obnovené bohoslužby

Od neděle 26. 4. 2020 se v našem sboru budou opět konat bohoslužby. Předtočenou bohoslužbu si můžete poslechnout i na tomto odkazu:

Bohoslužba neděle 26. 4. 2020

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Online Bohoslužby – Velikonoce

Přijměte pozvání ke společnému slavení Velikonoc. Sejít se nemůžeme, ale můžeme být v Duchu jeden s druhým. Přejeme vám pokojné a hluboké prožití svátků, kdy si připomínáme, že Kristus za nás trpěl, zemřel, a byl vzkříšen, abychom my mohli žít.

Velký pátek

Boží hod velikonoční

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvání k modlitbám v postním období

Letošní postní období využijeme k modlitbám za naši církev. Více informací najdete v tabulce po kliknutí na odkaz pod obrázkem. Přidejte se!

Pozvání kmodlitbám (00000002)

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vánoční slavnost

V neděli 22.12. nám děti zazpívaly vánoční příběh a mládež zahrála stínové divadlo. Společným tématem byl příchod Krále, který si připomínáme o vánocích. Přejeme vám, aby se letos narodil i ve vašich srdcích!

 

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář